Εταιρεία

Στοιχεία Επιχείρησης:

 

  • Επωνυμία: ΛΟΥΙΖΙΔΗ Λ. ΣΟΦΙΑ
  • Έδρα: Τσουρουκτσόγλου 6 , Νέα Ιωνία Αττικής , Τ.Κ. 14231
  • Α.Φ.Μ: 131779941 / Δ.Ο.Υ.  Νέας Ιωνίας
  • Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 162315601000 / Επιμελητήριο Αθηνών
  • Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2102750035 , 215-5157406